ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

ΝΕΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΜΑΝΙ∆ΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΜΑΝΙ∆ΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΙΤΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΙΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΦΩΚΙΩΝ ΤΑΚΑΒΑΚΟΓΛΟΥ

ΦΩΚΙΩΝ ΤΑΚΑΒΑΚΟΓΛΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΣΙΛΙ∆ΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΣΙΛΙ∆ΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ

ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΛΙΤΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΛΙΤΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ

ΝΕΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΜΑΪΡΑ ΠΑΛΤΙ∆ΟΥ

ΜΑΪΡΑ ΠΑΛΤΙ∆ΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙ∆ΗΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙ∆ΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Ο∆ΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

Dewey Hall

ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

Dewey Hall

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑΚΑΒΑΚΟΓΛΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΥΠ.ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Α.Π.Θ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΥΑ ΤΣΙΑΟΥΣΙ∆ΟΥ

ΕΥΑ ΤΣΙΑΟΥΣΙ∆ΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ