Λίγοι υπηρετούν την αλήθεια και λιγότεροι έχουν τη δύναμη για να είναι δίκαιοι...